Adel Manager

Thẻ Adel Manager chất lượng giá rẻ

Thẻ Adel Manager chất lượng giá rẻ

-Chip Siemens – Phù hợp với tiêu chuẩn ISO4443 – Chống va chạm, hỗ trợ chế độ đọc đa thẻ – Thời gian đọc/ghi dữ liệu: 1 – 2 giây – Thời gian lưu trữ khoảng hơn 10 năm Giá