giá bán máy đọc thẻ

Đầu đọc thẻ thông minh giá rẻ

Đầu đọc thẻ thông minh giá rẻ

Ưu điểm: Có thể nhận thẻ ở khoảng cách 2-10 cm mà không cần tiếp xúc. Thích ứng với môi trường máy tính, cũng như các môi trường khác. Có tính năng chống va chạm. Mỗi lần chỉ nhận dạng