sản phẩm Soyal

Đầu đọc thẻ cảm ứng Soyal

Đầu đọc thẻ cảm ứng Soyal

Tính năng – Giao tiếp RS-485. – Giao tiếp đầu đọc phụ chuẩn WG. – Đầu ra nối tiếp TTL điều khiển thang máy. – 3 chế độ làm việc: M4/M6/M8. – 2 phương thức mở cửa: card or pin