Soyal

Thiết bị đọc thẻ thông minh Soyal

Thiết bị đọc thẻ thông minh Soyal

Ứng dụng vào thực tế: Kiểm soát cửa ra vào. Kiểm soát cửa quay tay Chấm công. Kiểm soát bãi giữ xe. Kiểm soát thang máy. Đặc điểm: 1. Thời gian nhận thẻ nhanh hơn sơ với thẻ từ, mã

Đầu đọc thẻ cảm ứng Soyal

Đầu đọc thẻ cảm ứng Soyal

Tính năng – Giao tiếp RS-485. – Giao tiếp đầu đọc phụ chuẩn WG. – Đầu ra nối tiếp TTL điều khiển thang máy. – 3 chế độ làm việc: M4/M6/M8. – 2 phương thức mở cửa: card or pin