thẻ dạng móc khóa

Thẻ ProxKey dạng móc đeo chìa khóa

Thẻ ProxKey dạng móc đeo chìa khóa

Đủ nhỏ để gắn vào móc đeo chìa khóa Tương thích với hầu hết các đầu đọc thẻ Proximity của HID Hỗ trợ mã hóa tới 85bits, hơn 137 tỉ mã thẻ. ProxKey là thẻ sử dụng công nghệ HID