thẻ thông minh công nghệ cao

Thẻ DuoProx II công nghệ cao

Thẻ DuoProx II công nghệ cao

Có gắn dải từ Hi-co 4000 Oersted Hỗ trợ in hình ảnh trực tiếp lên bề mặt thẻ Bề mặt được xử lý cho hình ảnh đẹp khi in bằng máy in thẻ nhiệt Có kích thước tương tự như