thử nghiệm nhận diện khuôn mặt ở trung quốc

Nhận diện khuôn mặt để hạn chế trẻ em dưới 18 tuổi vào internet tại trung quốc

Nhận diện khuôn mặt để hạn chế trẻ em dưới 18 tuổi vào internet tại trung quốc

Hiện nay Trung Quốc đang là Quốc Gia có lượng người sử dụng Internet lớn nhất Thế Giới, với 632 triệu người dùng vào tháng 7/2014. Và Chính Phủ Trung Quốc tin rằng khoảng 10% trẻ vị thành niên (khoảng