tích hợp chứng thư thông minh di động

EDC thông báo đã tích hợp thành công Chứng thư thông minh di động bảo vệ nhận dạng

EDC thông báo đã tích hợp thành công Chứng thư thông minh di động bảo vệ nhận dạng

Ngoài việc đáp ứng các nhu cầu nhận dạng tin cậy của các tổ chức doanh nghiệp, Entrust IdentityGuard Mobile Smart Credential còn giúp các cơ quan chính phủ của Mỹ thoả mãn những yêu cầu của tiêu chuẩn chứng