ưu điểm máy đọc thẻ Soyal

Thiết bị đọc thẻ thông minh Soyal

Thiết bị đọc thẻ thông minh Soyal

Ứng dụng vào thực tế: Kiểm soát cửa ra vào. Kiểm soát cửa quay tay Chấm công. Kiểm soát bãi giữ xe. Kiểm soát thang máy. Đặc điểm: 1. Thời gian nhận thẻ nhanh hơn sơ với thẻ từ, mã