Thẻ HID proximity dạng hình đĩa nhỏ

Thẻ HID proximity dạng hình đĩa nhỏ

MicroProx Tag là dạng thẻ HID proximity dưới dạng hình đĩa nhỏ. Bạn có thể bóc lớp keo dính phía sau thẻ để dính lên thẻ hoặc thiết bị bạn sẽ có một chiếc thẻ HID Proximity thực sự.

Thẻ HID proximity dạng hình đĩa nhỏ

Thẻ HID proximity dạng hình đĩa nhỏ

Kích thước dạng đồng xu (3,264cm), dễ dàng gắn lên bất kỳ vật dụng phi kim loại nào
Tag có thể được lập trình thành bất cứ chuẩn HID Proximity nào và tương thích với tất cả các loại đầu đọc của HID
Khoảng cách đọc: 2.5cm – 7.5cm

Nhãn HID MicroProx dạng hình đồng xu, có keo tự dính.

Chỉ mỏng 0.18cm và rộng 3,26cm
Dễ dàng gắn lên thẻ nhựa, thẻ từ, thiết bị hoặc vật dụng phi kim loại
Tương thích vơí mọi đầu đọc HID Proximity