Thẻ nhân viên IDTECK xuất xứ Hàn Quốc

Thẻ nhân viên IDTECK xuất xứ Hàn Quốc

Chất liệu: ABS
Loại thẻ: Cảm ứng Active 125KHz
Biên độ đọc: tối đa 1,5m
Xuất xứ: IDTECK (Hàn Quốc)

Thẻ nhân viên IDTECK xuất xứ Hàn Quốc

Thẻ nhân viên IDTECK xuất xứ Hàn Quốc 

Thẻ cảm ứng (active 125Khz) đọc xa Idteck IDA200 có biên độ đọc lên tới 2.1M khi dùng với đầu đọc RF70. Tuổi thọ pin khoảng 3 năm (tương ứng với 10 lần đọc/ngày). Phù hợp với các đầu đọc thẻ RF 125Khz khác của Idteck.