Thẻ thông minh MIFARE DESFire

Thẻ thông minh MIFARE DESFire

Thẻ Mifare DESFire EV1 dựa trên các tiêu chuẩn mở tòan cầu cho giao thức và thuật tóan RF. Hòan tòan tương thích với các chuẩn ISO/IEC 14443A (từ 1-4) và lựa chọn sử dụng với chuẩn ISO/IEC 7816-4. Các thuật tóan bảo mật có thể lựa chọn là 2KTDES, 3KTDES và AES128.

Thẻ Mifare DESFire EV1 có thể sử dụng cho 28 ứng dụng khác nhau và 32 tệp cho mỗi ứng dụng.

MIFARE DESFirethẻ thông minh không tiếp xúc 13.56Mhz, độ bảo mật cao phù hợp với các ứng dụng ví điện tử.

Tương thích với chuẩn ISO/IEC 14443A (từ 1-4)
Hỗ trợ các thuật tóan bảo mật 2KTDES, 3KTDES
Với Mifare EV1 hỗ trợ bảo mật AES128
Dụng lượng 2K, 4K và 8K